Drept Penal

Motto-ul nostru este: “Orice persoană merită o apărare eficientă şi efectivă. Orice persoană contează!”

Asigurăm asistenţă și reprezentare juridică suspecților, inculpaților sau persoanelor vătămate atât în faza de urmărire penală, cât şi în faza de judecată.

Asistența și reprezentarea juridică privește o gamă largă de acuzații, printre care infracțiuni prevăzute în tot cuprinsul Codului Penal și în cuprinsul legilor speciale:

- infracţiuni de contrabandă potrivit Legii nr. 86/2006 privind Codul Vamal;

- infracţiuni de contrafacere sancţionate de Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi îndicaţiile geografice (in faza de urmarire penala);

- infracţiunea de evaziune fiscală potrivit Legii nr. 241/2005 (in faza de urmarire penala),

- infracţiuni de consum şi trafic de droguri prevăzute de Legea nr. 143/2000 (in faza de urmarire penala);

- infracţiuni la regimul silvic conf. Legii nr. 46/2008 privid Codul Silvic, etc.

În faţa organelor de urmărire penală:

- asistenţă juridică acordată suspectului/inculpatului/persoanei vătămate la efectuarea oricăror acte de urmărire penală;

- asistenţă juridică în audierea suspectului/inculpatului/persoanei vătămate/mortorilor;

- asitenţă juridică în cadrul percheziţiilor domiciliare sau în cadrul percheziţiilor informatice;

- formularea unor cereri în temeiul articolului 92 din Codul de Procedură penală;

- propunerea de probe şi mijloace de probă în favoarea clientului;

- examinarea materialului probator şi studierea dosarului de urmărire penală;

- introducerea unor plângeri împotriva măsurilor sau actelor de urmărire penală care au vătămat interesele legale ale suspectului/inculpatului/persoanei vătămate.

În cazul propunerii luării unor măsuri preventive:

- acordarea asistenţei juridice persoanelor reţinute sau arestate;

- formularea plângerii împotriva ordonanţei de reţinere;

- întocmirea şi susţinerea unor cereri de înlocuire ori de revocare a măsurilor preventive in măsuri preventive nerestrictive de libertate sau mai blânde, precum: arestarea preventivă la domiciliu etc.

- Asistenţă juridică în cadrul verificării măsurilor preventive instituite inculpatului.

În faţa Judecătorului de cameră preliminară:

- asistenţă şi reprezentare juridică în faza de cameră preliminară;

- studierea dosarului de urmărire penală şi a actelor de urmărire penală;

- formularea de cereri şi/sau exceţii procesuale privind anularea actelor de urmărire penale întocmite în mod nelegal de către organele de urmărire penală, precum şi susţinerea acestora;

- întocmirea şi susţinerea unor cereri de înlocuire ori de revocare a măsurilor preventive;

- asistenţă juridică în cadrul verificării măsurilor preventive instituite inculpatului.

În faţa instanţelor judecatoreşti:

- asistenţă juridică şi reprezentarea în faţa instanţelor judecătoreşti;

- asistenţă juridică în cadrul verificării măsurilor preventive instituite inculpatului;

- întocmirea şi susţinerea unor cereri de înlocuire ori de revocare a măsurilor preventive;

- redactări plângeri, plângeri prealabile, cereri de constituire parte civilă în dosarul penal, cereri de schimbare încadrare juridică a faptei pentru care s-a dispus trimiterea în judecată;

- redactarea, introducerea şi sustinerea unor cereri de liberare provizorie sub control judiciar sau pe cauţiune;

- întocmirea de concluzii scrise;

- asistenţă juridică în vederea reabilitării de drept şi judecătoresti;

- formularea şi asistenţa juridică în cadrul contestaţiilor la executare;

- asistenţă şi reprezentare juridică asupra laturei civile din cadrul dosarului penal, ori pe cale separată în procedura civilă;

- asistenţă şi reprezentare juridică pentru victimele accidentelor rutiere sau accidentelor de orice natură, în vederea obţinerii de daune materiale şi morale pentru fiecare persoană vătămată în parte, ori obţinerea de daune pe cale separată în cadrul unui proces distinct în cadrul unui proces civil. Obţinerea daunelor materiale/morale se cuvin persoanelor vătămate numai dacă acestea pot fi probate şi susţinute în cadrul unui proces, prin intermediul unui specialist.